Techniques for Low-Noise High-Bandwidth Hall Sensor Readout: Inherent Anti-Aliasing and Randomized Spinning

Promovendus/a
Riem, Robbe
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Electrical Engineering — Main Subject Electronic Circuits and Systems, Universiteit Gent, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Technieken voor het uitlezen van Hallsensoren met lage ruis en hoge bandbreedte: inherente onderdrukking van frequentieverwarring en gerandomiseerd spinnen
Promotor(en)
prof. Pieter Rombouts, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - dr. ir. Johan Raman, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Johan Bauwelinck (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Pieter Bauwens (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Maarten Kuijk (Vrije Universiteit Brussel) - dr. ir. Johan Raman (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. ir. Stijn Reekmans (Melexis) - prof. Pieter Rombouts (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Dit werk schrijft over geavanceerde technieken voor het verbeteren van een magnetische sensoruitlezing. Eén techniek, genaamd in-de-kring bemonstering, zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk nauwkeurigheid wordt verloren wanneer de sensordata wordt overgebracht naar het digitaal domein. Een andere techniek, genaamd gerandomiseerd Hall plaat spinnen, maakt het mogelijk om enige asymmetrie van de sensor te compenseren zonder dat de uitleesdata aangetast wordt. Het resultaat van dit onderzoek is een volledig afgewerkt prototypesysteem met een zogenaamde Hall plaat als magnetische sensor, een geïntegreerd uitleescircuit met een digitale uitgang, en digitale nabewerking van de ontvangen data. Het prototype is heel compact, verbruikt weinig stroom en heeft de laagst gepubliceerde ruis waardoor het een zeer nauwkeurige meting kan afleveren.

Praktisch

Datum
Maandag 20 februari 2023, 16:30
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be