Activator-assisted enzymatic hydrolysis: Biotransformation of fruit pomaces

Promovendus/a
Stamogiannou, Ioanna
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
Master of Science in Agricultural Science and Agricultural Engineering (2016, Agricultural University of Athens)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. John Van Camp, BW23 - Prof. dr. ir. Katleen Raes, BW23
Examencommissie
Prof. dr. Godelieve Gheysen (Voorzitter), BW25 - Prof. dr. Andre Skirtach (Secretaris), BW25 - Prof. dr. ir. Yves Briers, BW25 - Prof. dr. David Cannella, Université Libre de Bruxelles - Prof. dr. Apostolis Koutinas, Agricultural University of Athens, Griekenland

Praktisch

Datum
Woensdag 22 maart 2023, 16:30
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent