Land of the rising sun or yellow threat? A mixed-method study of European news on China’s soft power

Promovendus/a
Qi, Jingwen
Faculteit
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Communicatiewetenschappen
Academische graad
Doctor in de Communicatiewetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Land van de rijzende zon of gele dreiging? Een mixed-method studie van Europees nieuws over China's soft power
Promotor(en)
Prof. Dr. Sarah Van Leuven Prof. Dr. Stijn Joye

Praktisch

Datum
Woensdag 22 maart 2023, 14:00
Locatie
Filmplateau, Paddenhoek 3 3, 9000 Gent