3D Printing Parameter Design for Styrene-Based Final Parts

Promovendus/a
Amaral Ceretti, Daniel
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master in Nanoscience and Advanced Materials, Universidade Federal do ABC, Brazilië, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Parameterontwerp voor het 3D-printen van styreengebaseerde finale stukken
Promotor(en)
prof. Ludwig Cardon, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Dagmar D'hooge, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Joris Degroote (ondervoorzitter Facultaire Doctoraatscommissie) - prof. Ludwig Cardon (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Dagmar D'hooge (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Karen De Clerck (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Mariya Edeleva (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Mia Eeckhout (vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid) - prof. Jean-Marie Raquez (Université de Mons)

Korte beschrijving

Een van de grootste uitdagingen van extrusie gebaseerde additive manufacturing (EAM) is het verkrijgen van 3D-geprinte onderdelen met finale eigenschappen die vergelijkbaar zijn met deze van conventionele verwerkingstechnieken zoals spuitgieten. Dit komt door de aard van het EAM-proces, dat afhankelijk is van een goede inter- en intralaagadhesie van gedeponeerde filamenten en van een aangepaste bouwstrategie om onderdelen met goede eigenschappen te maken. Anisotrope eigenschappen en de aanwezigheid van holten in 3D-geprinte onderdelen komen echter vaak voor. Om het potentieel van EAM volledig te benutten moet onderzoek worden gedaan naar materiaaldegradatie tijdens het printen en naar materiaalontwerpstrategieën voor EAM-toepassingen. In deze doctoraatsthesis worden het reologisch gedrag van polymeer in de smeltfase, printparameters, verwerkingstechnieken, polymeerdegradatie tijdens printen en materiaalformuleringen onderzocht met het oog op extrusiegebaseerde additieve productie (EAM) van styreengebaseerde materialen. De belangrijkste inzichten betreffen het visco-elastisch gedrag van polystyreen in de smeltfase die degradatie ondergaan, degradatieprocessen tijdens EAM en het ontwerp van nieuwe mono- en hybride (nano)composieten voor EAM-toepassingen. Dit werd gedaan met ondersteuning van verschillende karakteriseringstechnieken om structuur-proces-eigenschappen relaties vast te stellen.

Praktisch

Datum
Donderdag 23 maart 2023, 15:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be