The effects of low and high dietary phosphorus on the development of the skeleton in farmed Atlantic salmon (Salmo salar, L.)

Promovendus/a
Drábiková, Lucia
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biologie
Academische graad
Doctor in de wetenschappen : biologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Paul Witten, WE11 - em. Prof. dr. Ann Huysseune, WE11
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Bart Braeckman, WE11

Praktisch

Datum
Donderdag 23 maart 2023, 16:00
Locatie
Het Pand - Oude Infirmerie, Onderbergen 1, 9000 Gent