Pyrolysis-based biorefining of lignin and mannan-rich biomass

Promovendus/a
Ghysels, Stef
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie (2017, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Frederik Ronsse, BW24 - Prof. dr. ir. Sven Mangelinckx, BW24
Examencommissie
Prof. dr. ir. Jan Pieters (Voorzitter), BW21 - Prof. dr. ir. Thomas Heugebaert (Secretaris), BW24 - Prof. dr. ir. Joris Thybaut, EA11 - Em. Prof. dr. ir. Wolter Prins, BW24 - Prof. dr. ir. Anthony Dufour, Université de Lorraine, École Nationale Supérieure des Industries Chimiques - Frankrijk - Prof. dr. Hero Jan Heeres, Rijksuniversiteit Groningen

Praktisch

Datum
Woensdag 29 maart 2023, 17:00
Locatie
Het Pand, Vergaderzaal 2.3 August Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent