Effects of Volumetric Weld Imperfections on the Characterization of Ductile Tearing Resistance and Its Validity

Promovendus/a
Soares Rabelo Adriano, Vitor
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Mechanical Engineer, Universidade de Brasília, Brazilië, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Invloeden van volumetrische lasimperfecties op de karakterisering en geldigheid van ductiele scheurgroeiweerstand
Promotor(en)
prof. Stijn Hertelé, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Wim De Waele, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Hans De Backer (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Wim De Waele (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Isabel Hadley (University of Bristol, Verenigd Koninkrijk) - prof. Stijn Hertelé (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Philippa Reed (University of Southampton, Verenigd Koninkrijk) - dr. ir. Koen Van Minnebruggen (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)

Korte beschrijving

De structurele integriteit van gelaste structuren is sterk afhankelijk van hun breuktaaiheid. Om deze te bepalen worden scherp gekerfde proefstukken tot breuk belast en hun gedrag geanalyseerd. Er is een gebrekkige kennis rond de effecten van volumetrische lasimperfecties (bijv. poriën) op het gedrag van deze proefstukken. Bovendien bespreken de huidige normen voor breuktaaiheid niet de geldigheid van tests die zijn uitgevoerd op monsters met porositeit. In dit doctoraat wordt onderzocht hoe lasimperfecties enerzijds de meettechnieken toegepast voor breuktaaiheidsproeven beïnvloeden, en anderzijds het mechanisch gedrag van de gebruikte proefstukken beïnvloeden. De onderzoeken werden uitgevoerd met behulp van zgn. “Single Edge Notched Tension” (SENT) proeven, waarbij een enkelzijdig gekerfd proefstuk in trek wordt belast. SENT-monsters werden vervaardigd met variabele niveaus van lasporositeit, i.s.m. het Belgisch Instituut voor Lastechniek. De lasimperfecties werden geometrisch bepaald a.h.v. Röntgentomografie, uitgevoerd te UGCT. De CT-scans werden gebruikt om numerieke mechanische modellen op te bouwen van de proeven, waarbij scheurgroei gesimuleerd werd. Met dergelijke modellen werd tevens een uitgebreide parameterstudie uitgevoerd om invloeden van porositeitskarakteristieken te begroten en rangschikken. Op basis van de experimentele en numerieke bevindingen, wordt een criterium gesuggereerd met betrekking tot de validiteit van SENT-testresultaten wanneer lasporositeit wordt gedetecteerd op het breukoppervlak van het monster.

Praktisch

Datum
Woensdag 29 maart 2023, 13:00
Locatie
leslokaal 1.1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be