Deciphering the molecular mechanism of Papaver self-incompatibility-triggered programmed cell death in Arabidopsis

Promovendus/a
Xie, Fei
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: biochemie en biotechnologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Moritz Nowack, WE09 - dr. Zongcheng Lin, Huazhong Agricultural University, Wuhan, P. R. China
Examencommissie
voorzitter : Prof. dr. Sofie Goormachtig, WE09

Korte beschrijving

Deze studie toont aan dat HLD1/AtPGAP1 functioneert als een glycosylfosfatidylinositol (GPI)-deacylase en dat deze GPI-remodelleringsactiviteit essentieel is voor de zelfincompatibiliteit-geïnduceerde geprogrammeerde celdood (SI-PCD)-respons in Papaver rhoeas. Splitsing en afgifte van GPI-geankerde eiwitten (GPI-APs) uit het plasmamembraan wordt voorkomen door de "drievoetige" configuratie in zoogdier pgap1 mutanten. Net als bij de mens suggereren onze gegevens dat mutatie van HLD1/AtPGAP1 in planten de splitsing van GPI-AP's van de plasmamembraan door fosfolipase C (PLC)-achtige enzymen verhindert, wat voor het eerst PLC-gemedieerde splitsing van GPI-AP's als een kritieke functionele component in de SI-PCD-context impliceert. Onze bevinding biedt nieuwe inzichten in mechanismen waarvan voorheen onbekend was dat ze betrokken waren bij SI-PCD, en opent een nieuw onderzoeksgebied in SI-PCD. Vervolgens zal onderzoek naar mechanistische informatie over welke en hoe PLC-gemedieerde splitsing van GPI-AP(s) inwerkt op de PrpS-PrsS interactie een uitgebreid begrip opleveren van de functie van GPI-AP(s) die ten grondslag ligt aan SI-PCD in planten. Naast de betrokkenheid bij het SI-PCD-proces suggereren onze gegevens ook de biologische functie van HLD1/AtPGAP1 bij de kieming van stuifmeelbuizen en wortelgroei, alsmede bij abiotische stressreacties. Kortom, onze studie opent nieuwe wegen voor het onderzoek naar de functionele implicaties van GPI remodeling in plantensignaleringsprocessen in het algemeen, alsmede onderzoek naar de betrokkenheid en regulering van GPI-AP(s) in SI-PCD. Deze resultaten zullen mogelijk de toepassing van het SI-systeem van Papaver in de F1 hybride kweek van gewassen bevorderen en een belangrijke stap vormen in de richting van de oplossing van voedselzekerheidsproblemen.

Praktisch

Datum
Donderdag 30 maart 2023, 16:00
Locatie
FSVM-gebouw, Technologiepark 927, 9052 Zwijnaarde