Linkages between mangroves and fisheries in the Galapagos: ecological, social and management perspectives

Promovendus/a
Pontón Cevallos, José Fernando
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master of Conservation Biology (advanced) (2014, The University of Queensland, Australia)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Peter Goethals, BW22 - Dr. Rafael Bermúdez-Monsalve, Escuela Superior Politècnica del Litoral, Ecuador
Examencommissie
Prof. dr. ir. Frank Devlieghere (Voorzitter), BW23 - Prof. dr. ir. Stijn Speelman (Secretaris), BW27 - Prof. dr. Tom Moens, WE11 - Prof. dr. Nico Koedam, Vrije Universiteit Brussel - Dr. ir. Hans Polet, ILVO - Dr. Thomas Kerkhove, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Praktisch

Datum
Vrijdag 5 mei 2023, 09:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent