Untangled: Climate Projections for Hygrothermal Modelling of Building Envelopes

Promovendus/a
Vandemeulebroucke, Isabeau
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Curriculum
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur — afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Ontrafeld: klimaatprojecties voor het hygrothermisch modelleren van gebouwschillen
Promotor(en)
prof. Nathan Van Den Bossche, vakgroep Architectuur en Stedenbouw - prof. Steven Caluwaerts, vakgroep Fysica en Sterrenkunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Steven Caluwaerts (vakgroep Fysica en Sterrenkunde) - dr. ir. Liselotte De Ligne (vakgroep Omgeving) - dr. Johanna Leissner (Fraunhofer-Gesellschaft (Fraunhofer EU Office Brussels)) - prof. Scott Orr (University College London, Verenigd Koninkrijk) - prof. Marijke Steeman (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Piet Termonia (vakgroep Fysica en Sterrenkunde) - prof. Nathan Van Den Bossche (vakgroep Architectuur en Stedenbouw)

Korte beschrijving

Klimaatsverandering is één van de cruciale uitdagingen van de 21ste eeuw. Zo heeft klimaatsverandering een impact op het gebouwd patrimonium, zoals bijvoorbeeld de energieprestatie en het thermisch comfort. Ook de duurzaamheid van gebouwcomponenten wordt beïnvloed door het veranderend klimaat. Niettemin bestaan er slechts weinig studies die focussen op de impact van klimaatsverandering op de gebouwschil. Vooral studies die gebaseerd zijn op de resultaten van simulaties zijn schaars. Bovendien zijn de weinige bestaande studies vrij gelimiteerd wat betreft gebruikte klimaatdata. Op deze manier komt de betrouwbaarheid van desbetreffende studies in het gedrang. Dit proefschrift presenteert de resultaten van meer dan 50.000 simulaties van de gebouwschil die werden blootgesteld aan diverse klimaatprojecties. Er worden verscheidene beslissingskaders aangereikt over de selectie van klimaatdata voor simulatie tools met als doel om klimaatsverandering op een betrouwbare manier in rekening te brengen. Het proefschrift heeft voornamelijk een methodologische insteek, maar illustreert eveneens de impact van klimaatsverandering op een aantal muurtypes, zoals historisch metselwerk en houtskeletbouw. Een geïnformeerde keuze maken over klimaatprojecties voor simulaties zal de kwaliteit van onderzoek naar de klimaatimpact op de gebouwschil aanzienlijk verbeteren. Dit zal toelaten om klimaatrisico's te identificeren, opportuniteiten te herkennen en klimaat-mitigerende strategieën te bepalen.

Praktisch

Datum
Woensdag 31 mei 2023, 16:00
Locatie
auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be