The Influence of Liquid Lead-Bismuth Environment on Mechanical Properties and Corrosion Resistance of Austenitic Stainless Steel Welds

Promovendus/a
Lescur, Amke
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master in de fysica en de sterrenkunde, Universiteit Gent, 2019
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
De invloed van een omgeving van vloeibaar lood-bismut op de mechanische eigenschappen en corrosieweerstand van lassen van austenitisch roestvast staal
Promotor(en)
prof. Roumen Petrov, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Stijn Hertelé, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Dupré (gewezen voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) - prof. Stijn Hertelé (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Roumen Petrov (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Valentyn Tsisar (SCK•CEN) - prof. Kim Verbeken (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Patricia Verleysen (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Jean-Bernard Vogt (Université de Lille, Frankrijk)

Korte beschrijving

Op het SCK CEN wordt de nieuwe nucleaire onderzoeksreactor MYRRHA gebouwd. Deze zal worden gekoeld met een vloeibaar metaal, namelijk een mengsel van lood en bismut. Het reactorvat moet daarom gebouwd worden met materialen die voldoende bestand zijn tegen de mogelijks nefaste effecten van deze koelvloeistof. Omdat lasnaden zich in het algemeen vaak als zwakste schakel gedragen, is het uiterst belangrijk ook hun gedrag in lood-bismut te onderzoeken. De mechanische en corrosie eigenschappen van twee lassen in lood-bismut werden onderzocht. Trekproeven en breuktaaiheidsproeven werden uitgevoerd op zowel de basismaterialen als lasmaterialen, zowel in lucht als in lood-bismut, om de invloed op het mechanisch gedrag van de lassen te onderzoeken. Onder de geteste condities werd geen significante invloed van het lood-bismut gevonden. Tijdens het onderzoeken van het basismateriaal van één van de gelaste platen, werd echter wel een hoeveelheid ongewenste brosse fase gevonden. Met een camera set-up werd er gekeken naar het lokale vervormingsgedrag van de lassen in vergelijking met basismateriaal. Door langdurige blootstelling aan statisch en dynamisch vloeiend lood-bismut werd ook het corrosie gedrag geanalyseerd. Er werd aangetoond dat er, afhankelijk van de condities waarin het lood-bismut zich bevindt, de lasnaden zich soms beter dan slechter dan het basismateriaal gedroegen.

Praktisch

Datum
Vrijdag 2 juni 2023, 16:00
Locatie
auditorium A.03 Industrieel Beheer, gebouw Metallurgie, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be