Discrete-Time Queueing Models with State-Dependent Service Capacity and Arrival Process

Promovendus/a
Verdonck, Freek
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Master of Industrial Engineering and Operations Research, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Discrete-tijd-wachtlijnmodellen met toestandsafhankelijke bedieningscapaciteit en aankomstproces
Promotor(en)
prof. Sabine Wittevrongel, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - em. prof. Herwig Bruneel, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Chris Blondia (Universiteit Antwerpen) - em. prof. Herwig Bruneel (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Dieter Claeys (vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Johan van Leeuwaarden (Tilburg University, Nederland) - prof. Joris Walraevens (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Sabine Wittevrongel (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Korte beschrijving

In dit proefschrift worden wachtlijnsystemen met twee toestanden geanalyseerd. Een wachtlijnsysteem bestaat uit klanten die een bepaalde bediening verwachten van een bedieningsstation (ook wel server genoemd). Wanneer alle bedieningsstations bezig zijn, vormen nieuwe klanten een wachtrij. In veel praktische wachtlijnsystemen varieert de mate waarin nieuwe klanten toekomen, of de mate waarin bedieningsstations beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld de grotere drukte en het extra personeel in een luchthaven tijdens piekuren. Door het model op te splitsen in twee toestanden kunnen we zo'n variërend aankomstproces en/of bedieningsproces modelleren. We ontwikkelen een algemene techniek om dergelijke wachtlijnmodellen te analyseren, en bekomen daarbij resultaten in verband met het aantal klanten in het systeem alsook hun totale wachttijd.

Praktisch

Datum
Maandag 5 juni 2023, 16:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be