Modelling of Lung Tumor Volume Growth and Respiratory Mechanics in Lung Cancer Patients

Promovendus/a
Ghita, Maria
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Curriculum
Master Degree Medical Information Systems, University Polytehnica of Bucharest , Roemenië, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Modelleren van groei van longtumorvolume en ademhalingsmechanica bij longkankerpatiënten
Promotor(en)
prof. Clara-Mihaela Ionescu, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - dr. Dana Copot, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Dirk Verellen (Universiteit Antwerpen)
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Dupré (UGent-FEA gewezen voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) - prof. Kurt Barbé (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Charlotte Billiet (Universiteit Antwerpen) - dr. ir. Annelies Coene (UGent vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Dana Copot (UGent vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Clara-Mihaela Ionescu (UGent vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Annelies Janssens (Universiteit Antwerpen) - prof. Dirk Verellen (Universiteit Antwerpen)

Korte beschrijving

Dit proefschrift heeft betrekking op het ontwikkelen van een proof-of-concept studie over het leveren van aanvullende informatie voor het besluitvormingsproces van longkankerbehandeling. Dit onderzoek impliceert de longfunctiebeoordeling gekoppeld aan fysiologisch gebaseerde wiskundige modellering van tumordynamica en ademhalingsmechanica. Het doel is prognostische en diagnostische patiëntspecifieke informatie te verschaffen voor de modelgebaseerde instrumenten die kunnen dienen als een kader voor hypotheses over de verdere voorspelling van de respons van de patiënt op de behandeling. Dit is een hypothese-opbouwend proefschrift over longfunctiebeoordeling bij longkankerpatiënten dat nuttige informatie verschaft over veranderingen in ademhalingsimpedantie en weefselheterogeniteit voor en na de behandeling. De ademhalingsimpedantie wordt gemeten met toestellen voor ademhalingsoscillometrie en beschreven op basis van fractionele orde impedantiemodellen, ter evaluatie van het mechanische gedrag van geblokkeerde luchtwegen tijdens tumorprogressie. Er wordt een model voor de voorspelling van tumorgroei ontwikkeld dat rekening houdt met de farmacokinetiek en farmacodynamiek van specifieke behandelingsschema's, terwijl gebruik wordt gemaakt van routinemetingen van tumor- en behandelingskenmerken om de parameters van belang te bepalen. De modellering en identificatie van patiëntenrespons op specifieke radiotherapieschema's met behulp van de voorgestelde modellen zijn toegepast in een klinisch onderzoek, waarbij een klein cohort patiënten met longkanker is geïncludeerd.

Praktisch

Datum
Woensdag 7 juni 2023, 14:00
Locatie
leslokaal Rudolf E. Richter, gebouw 131 Volta, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

meeting ID: 331 487 396 291 - paswoord: yFbAC7

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be