Revealing nonequilibrium phenomena and slow dynamics in many-body systems through machine learning.

Promovendus/a
Casert, Corneel
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: fysica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Jan Ryckebusch, WE05 - Prof. dr. Toon Verstraelen, WE05
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Dirk Poelman, WE04

Praktisch

Datum
Woensdag 7 juni 2023, 16:30
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent