Inclusion and well-being among members of ethnic minorities: Effects of procedural fairness, social support and diversity.

Promovendus/a
Valcke, Barbara
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
Academische graad
Doctor in de psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: prof. dr. Alain Van Hiel, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Herbert Roeyers, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Praktisch

Datum
Donderdag 8 juni 2023, 14:30
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent