Management of plant parasitic nematodes with cover crops in rotations with open field vegetable crops

Promovendus/a
Taning, Lirette
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Curriculum
Master of Science in Nematology (2011, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Luc Tirry, BW21 - Dr. ir. Jan De Riek, ILVO
Examencommissie
Prof. dr. Godelieve Gheysen (Voorzitter), BW25 - Prof. dr. Eduardo de la Peña (Secretaris), BW21 - Prof. dr. Wim Bert, WE11 - Dr. Matthew Back, Harper Adams University, Groot-Brittannië - Ir. Leendert Molendijk, Wageningen Universiteit

Praktisch

Datum
Vrijdag 9 juni 2023, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent