Testing the potential of OSL dating for application to heated anthropogenic sediments (hearth and charcoal kiln remains).

Promovendus/a
Karimi Moayed, Nasrin
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Geologie
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: geologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Johan De Grave, WE13 - Prof. dr. Wim De Clercq, LW02
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Stephen Louwye, WE13

Korte beschrijving

Dit proefschrift onderzoekt het potentieel van optisch gestimuleerde luminescentie (OSL) signalen van kwarts om sedimenten te dateren die verhit werden door de mens tijdens de productie van houtskool (meilers) en het koken (haardkuilen). De nadruk ligt op resten uit de laatste paar eeuwen (na 1650 CE) waarvoor de radiokoolstofmethode (14C) geen betekenisvolle ouderdomsinformatie kan aanleveren. De accuratesse van een algemeen gebruikte OSL-methodologie wordt eerst onderzocht door de resultaten te vergelijken met onafhankeljke ouderdomsinformatie (historische bronnen, archeomagnetisme, en – voor pre-1650 resten – 14C-datering). Voor het merendeel van de onderzochte sporen wordt de gekende ouderdom niet systematische over- of onderschat. Voor verhitte zandige sedimenten in één studiegebied zijn de OSL-ouderdommen echter significant ouder dan de 14C-dateringen. Het is niet duidelijk of dit te wijten is aan een onvolledige maar homogene opnulstelling van de OSL-klok, de onafhankelijke ouderdomsinformatie, en/of specifieke houtskoolproductieprocessen op deze locatie. De precisie van OSL-datering wordt dan geëvalueerd in vergelijking met deze die met 14C kan worden bereikt. Vooral voor sporen die recenter zijn dan 1650 CE, kan de precisie van OSL significant beter zijn. OSL datering laat bovendien toe om vergelijkbare resten relatief van elkaar te onderscheiden met een tijdsresolutie van 2-4% (i.e. ongeveer 10 jaar voor de laatste paar eeuwen). Het algemene besluit is dat OSL-datering van kwarts een accuraat en bruikbaar alternatief is voor 14C. De methode biedt vooral een meerwaarde om sporen uit de laatste paar eeuwen te dateren, en dit met een voordien ongekende tijdsresolutie.

Praktisch

Datum
Maandag 19 juni 2023, 16:00
Locatie
Campus Sterre, gebouw S9 - Meeting Room New York - groundfloor, Krijgslaan 281, 9000 Gent