Cathodoluminescence microscopy for detailed phosphor evaluation

Promovendus/a
Martin, Lisa
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: fysica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Philippe Smet, WE04 - Prof. dr. Dirk Poelman, WE04
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Toon Verstraelen, WE05

Korte beschrijving

Een elektronenmicroscoop leent zich perfect voor de studie van anorganische luminescente materialen, ook wel fosforen genoemd. Wanneer de elektronenbundel het oppervlak scant van deze materialen, vaak poeders, wordt een grote hoeveelheid aan signalen gegenereerd die informatie bieden over de morfologie en elementaire samenstelling van het bestudeerde specimen. Onder invloed van elektronenexcitatie zullen fosforen ook kathodololuminescentie uitstralen. Door dit licht naar een spectrometer te leiden, kan zowel optische als structurele informatie gewonnen worden uit een gebied van ongeveer 1 µm³. Dit doctoraatsonderzoek focust in eerste instantie op een doelmatige, semi-geautomatiseerde correlatie van de datastromen afkomstig van verschillende, niet-communicerende detectoren. Daarnaast worden ook temperatuurs- en tijdsafhankelijke metingen geïmplementeerd zodat een complete optische karakterisering kan plaatsvinden binnen de elektronenmicroscoop. De unieke combinatie van emissiespectrum en chemische analyse op microscopische schaal laat toe om snel de kwaliteit van materiaalsyntheses te evalueren, zowel wat betreft de eventuele aanwezigheid van onzuiverheidsfases als de verdeling van luminescente centra. Ook meer diepgaande studies omtrent specifiek gedrag, zoals thermische quenching van de emissie, preferentieel uitkoppelingsgedrag of persistente luminescentie behoren tot de mogelijkheden. Aan de hand van verschillende casussen wordt de kracht van deze techniek in de spotlight gezet. Het onderzoek heeft bijgedragen aan talrijke projecten en opent de deur naar efficiëntere fosforontwikkeling en een dieper inzicht in het complexe samenspel van structuur, compositie en lichtemissie.

Praktisch

Datum
Dinsdag 20 juni 2023, 15:00
Locatie
Campus Sterre, gebouw S25 - Auditorium Emmy Noether, Krijgslaan 281, 9000 Gent