East-west different thermo-tectonic evolution histories of the Lhasa Terrane: insights from low-temperature thermochronology.

Promovendus/a
Wenbo, Su
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Geologie
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: geologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Johan De Grave, WE13 - Dr. Dimitri Vandenberghe, WE13
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Stephen Louwye, WE13

Korte beschrijving

Dit proefschrift bevat een studie over de thermotektonische evolutie van het Lhasa Blok, onderdeel van het zuidelijke Tibetaanse Plateau. Het Tibetaanse Plateau is het breedste en hoogstgelegen orogeen plateau ter wereld, en wordt gekarakteriseerd door een hooggelegen laag-reliëftopografie. De gemiddelde hoogte is meer dan 4500 m en het grootste deel van het Tibetaanse plateau vertoont een laag reliëf. Wanneer en hoe het Tibetaanse Plateau zijn huidige hoogteligging heeft bereikt en deze reliëfskenmerken verkreeg, is een veelbesproken onderwerp en nog onduidelijk. Het maakt deel uit van dit lopend onderzoek en vormt nog steeds een omstreden wetenschappelijk vraagstuk. Het Lhasa Blok is een essentieel onderdeel van het Tibetaanse Plateau en bevat twee duidelijk verschillende geomorfologische gebienden, i.e. een intern en een extern afwateringsgebied, die contrasterende reliëfsvormen vertonen. Lage-temperatuur thermochronologie is een krachtige onderzoeksmethode om de thermo-tektonische evolutie van een gebied te onthullen. Meer bepaald gebruiken we apatiet fissiesporenthermochronologie om de gesteenten van het Lhasa Blok te bestuderen. Gesteentemonsters uit drie verschillende delen ervan werden verzameld, namelijk van de oostelijke, centrale en westelijke zones van het Lhasa Blok, ook gelegen in de externe afwateringsgebieden. Op deze wijze reconstrueerden we de tektonische opheffings- en exhumatie geschiedenis van het studiegebied.

Praktisch

Datum
Woensdag 5 juli 2023, 16:00
Locatie
Faculteitsraadzaal 3.3, S2, Krijgslaan 281, 9000 Gent