Hormonal regulation and signaling during induction of hypocotyl adventitious roots in Arabidopsis

Promovendus/a
Zeng, Yinwei
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Danny Geelen, BW21 - Dr. ir. Steffen Vanneste, BW21
Examencommissie
Prof. dr. ir. Wim Verbeke (Voorzitter), BW27 - Prof. dr. Emmy Dhooghe (Secretaris),BW21 - Prof. dr. ir. Tina Kyndt,BW25 - Prof. dr. ir. Bartel Vanholme,WE09 - Prof. dr. Tom Beeckman, WE09 - Prof. Catherine Bellini, Umeå University, Zweden- Prof. dr. Zhenbiao Yang, University of California at Riverside

Praktisch

Datum
Donderdag 5 oktober 2023, 09:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online