Back on track: Work resumption quality after burnout and its determinants

Promovendus/a
Rooman, Claudia
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving
Academische graad
Doctor in de psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Eva Derous, vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving (PP09) - promotor: prof. dr. Stijn Baert, vakgroep Economie (EB21)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Maarten Vansteenkiste, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)

Praktisch

Datum
Donderdag 21 september 2023, 14:00
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online