Monitoring metabolic status and ruminal health in Holstein cattle during the transition period using biomarkers and sensor technology

Promovendus/a
Heirbaut, Stijn
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde - plantaardige en dierlijkeproductie (2018, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Veerle Fievez, BW22 - Dr. Leen Vandaele, ILVO
Examencommissie
Prof. dr. ir. Eveline Volcke (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. Jan Verwaeren (Secretaris), BW26 - Prof. dr. Christina Umstätter, (Thünen-Institut für Agrartechnologie, Duitsland - Dr. Osvaldo Bogado Pascottini, DI08 - Dr. ir. Jarissa Maselyne, ILVO

Praktisch

Datum
Maandag 25 september 2023, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent