An exploration of shame and temporality in the formation of the subject: A Lacanian perspective

Promovendus/a
Green, Sharon
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Academische graad
Doctor in de psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Stijn Vanheule, vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (PP08)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Ilse Derluyn, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (PP04)

Praktisch

Datum
Maandag 25 september 2023, 16:00
Locatie
Auditorium 5, Henri Dunantlaan 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online