Ultimate Shear Resistance of Cross-Sectional Curved Steel Plates

Promovendus/a
Van Staen, Gilles
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Civil Engineering, Universiteit Gent, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Afschuifsterkte van in dwarsdoorsnede gebogen stalen lijfplaten
Promotor(en)
prof. Hans De Backer, vakgroep Civiele Techniek - ereprof. Philippe Van Bogaert, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Bohumil Culek (Univerzita Pardubice, Tsjechië) - prof. Hans De Backer (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Hervé Degée (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Roberto Gomez Martinez (Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico) - prof. Stijn Hertelé (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. ir. Amelie Outtier (vakgroep Civiele Techniek) - ereprof. Philippe Van Bogaert (vakgroep Civiele Techniek)

Korte beschrijving

Bruggen hebben naast praktische toepassingen ook een sociologische invloed op de omgeving. Om dit te maximaliseren is een brug bij voorkeur esthetisch. Het gebruik van gekromde platen op doorsnede niveau kan hierbij helpen. Het huidige proefschrift schrijft ontwerpregels voor om deze platen ook structureel te kunnen integreren in het brugontwerp. Deze regels zijn gebaseerd op numerieke simulaties en experimentele proeven. In de numerieke simulaties werd geopteerd om enkelvoudige platen met perfecte randvoorwaarden te modelleren in pure afschuiving. Hierbij werd het gedrag geanalyseerd voor verschillende plaatslankheden en verschillende randvoorwaarden. Daaruit bleek dat gekromde platen een grote weerstand hebben tegen afschuiving indien de gekromde randen een restrictie hebben tegen inwaartse verplaatsingen. Het gedrag die tijdens de numerieke simulaties werd gevonden is geverifieerd door experimentele testen. Hier werden I-liggers met een gekromde lijfplaat getest in een drie punt buigproef. De testen bleken sterker dan voorspeld door de simulaties. Dit kwam grotendeels door hogere materiaalsterktes van de proefstukken. Toch blijken de ontwerpregels veilig voor gebruikt. Daarnaast werd ook het gedrag van gekromde platen op een volledige brug bestudeert. Daaruit bleek dat gekromde platen een positieve invloed kunnen hebben op het volledige bruggedrag.

Praktisch

Datum
Maandag 25 september 2023, 18:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be