Microstructural Alterations Associated with White Etching Cracks in Bearing Steel

Promovendus/a
Nikolic, Ksenija
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master Sciences, Technologies, Santé, Mention Chimie et Science des Matériaux, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Frankrijk, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Roumen Petrov, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Tom Depover, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Kim Verbeken, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Dupré (gewezen voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) - prof. Tom Depover (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Stijn Hertelé (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Leo Kestens (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. ir. Akhilesh Kumar Swarnakar (ZF Wind Power Antwerpen) - prof. Roumen Petrov (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Ilchat Sabirov (Institute IMDEA Materials, Spanje) - prof. Kim Verbeken (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

De strategie voor 2050 van de Europese Commissie mikt op een toename van de capaciteit voor hernieuwbare energie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Verschillende onderzoeken identificeren windenergie als een cruciale factor voor een volledige integratie van hernieuwbare energie. Offshore windturbines hebben de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt dankzij hun vermogen om schone energie op te wekken. Een van de beperkingen bij het bereiken van deze doelen zijn de exploitatie- en onderhoudskosten, vooral in het geval van offshore windparken. Bij de windturbines verhoogt het hoge en onvoorspelbare uitvalpercentage van de tandwielkasten de kosten en de stilstandtijd. De voorspelde levensduur van tandwielkasten voor windturbines is 20 jaar. Vaak is de werkelijke levensduur echter korter dan deze gewenste levensduur. De schade aan de lagers in de versnellingsbak gaat vaak gepaard met de vorming van white etching cracks. Er zijn veel factoren die bijdragen aan deze faalwijze, en mitigatie blijft nog steeds een uitdaging. Huidig doctoraatsonderzoek heeft als doel om bij te dragen aan een beter begrip van het mechanisme van het ontstaan van white etching cracks door diepgaande karakterisering van beschadigde lagers onder verschillende operationele omstandigheden.

Praktisch

Datum
Vrijdag 29 september 2023, 17:30
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be