Uncertainty- and Context-Aware Approaches for the Management of Data Quality and News Accuracy: Narrowing the Gap between Theory and Practice

Promovendus/a
Timmerman, Yoram
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Master of Computer Science Engineering, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Onzekerheids- en contextbewuste technieken voor het beheren van datakwaliteit en de accuraatheid van nieuws: het verkleinen van de kloof tussen theorie en praktijk
Promotor(en)
prof. Antoon Bronselaer, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Guy De Tré, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Antoon Bronselaer (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Dieter Claeys (vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Guy De Tré (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - dr. Tom Haegemans (Digita) - dr. Daniel Peralta Cámara (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Sarah Van Leuven (vakgroep Communicatiewetenschappen)

Korte beschrijving

In de voorbije jaren is onze maatschappij in snel tempo gedigitaliseerd. Als gevolg hiervan zijn belangrijke maatschappelijke processen, zoals besluitvorming of publieke berichtgeving, ingrijpend geëvolueerd en in toenemende mate afhankelijk geworden van de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data. Om de kwaliteit van deze processen te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de data waarop zij steunen ook kwalitatief zijn. Ondanks het feit dat datakwaliteit in de voorbije decennia geëvolueerd is tot een prominent onderzoeksdomein, circuleren in de praktijk minder kwalitatieve data nog steeds op grote schaal. In een poging om dit probleem aan te pakken, focust dit werk op drie, in de praktijk veelvoorkomende, kwaliteitsproblemen. Meer specifiek onderzoekt dit werk nieuwe technieken om te kunnen omgaan met de aanwezigheid van onzekerheid tijdens kwaliteitsmetingen, de bestaande nood om datakwaliteit op een meer contextbewuste manier te benaderen én de moeilijkheden die gepaard gaan met het onderzoeken van de accuraatheid van informatie. Elk van de voorgestelde procedures wordt vervolgens vertaald naar de praktijk. Aldus resulteert dit werk in een nieuw, onzekerheidsbewust raamwerk voor het meten van wetenschappelijke datakwaliteit, een nieuwe, empirische methode voor het nagaan van de praktische impact van datakwaliteit én (semi-)geautomatiseerde modellen voor het monitoren van de accuraatheid van online nieuws.

Praktisch

Datum
Woensdag 4 oktober 2023, 17:00
Locatie
auditorium H, Technicum, blok 2, linkeringang, derde verdieping, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be