Experimental-Numerical Characterisation of Hydrogen Embrittlement Mechanics in High-Strength Low Alloy Steel

Promovendus/a
Depraetere, Robin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master of Electromechanical Engineering - Main Subject Mechanical Construction, Universiteit Gent, 2019
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Experimenteel-numerieke mechanische karakterisering van waterstofverbrossing in laaggelegeerd hoogsterktestaal
Promotor(en)
prof. Stijn Hertelé, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Wim De Waele, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Kim Verbeken, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - dr. Antonio Alvaro (SINTEF, Noorwegen) - prof. Jacques Besson (Mines ParisTech, Frankrijk) - prof. Wim De Waele (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Tom Depover (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Behzad Vasheghani Farahani (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Stijn Hertelé (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Kim Verbeken (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Carey Walters (Technische Universiteit Delft, Nederland)

Korte beschrijving

Er wordt verwacht dat waterstof een rol zal spelen in de energietransitie. De interactie tussen waterstofatomen en metalen infrastructuur leidt echter tot degradatie van de mechanische eigenschappen van het metaal. Dit fenomeen staat bekend als ‘waterstofverbrossing’, en is onvoldoende begrepen, met hoge veiligheidsmarges tot gevolg om mechanisch falen te vermijden. In dit werk werd de mechanica van waterstofverbrossing onderzocht in een laaggelegeerd hoogsterktestaal (een API 5L X70 pijpleidingsstaal), door middel van een combinatie van experimentele testen en numerieke simulaties. Het experimentele testprogramma focust op het effect van waterstof op mechanisch falen in staal, en omvat zowel gekerfde trekproeven als taaiheidsproeven. De resultaten tonen aan dat de graad van verbrossing sterk afhangt van de testparameters, zoals reksnelheid, proefstukgeometrie, oplaadcondities en waterstofconcentratie. Om de fundamentele mechanismen achter de verbrossing bloot te leggen, werden zowel macro- als micromechanische methoden gebruikt. De verkregen inzichten werden vervolgens gebruikt om een numeriek eindige-elementen model te ontwikkelen die waterstofverbrossing beschrijft vanuit een continuüm perspectief. Het model is in staat om falen onder bepaalde condities goed te voorspellen. Het onderzoek draagt bij aan een beter begrip van waterstofverbrossing en biedt inzichten voor het veilig gebruik van metalen pijpleidingen voor waterstoftransport.

Praktisch

Datum
Woensdag 4 oktober 2023, 16:00
Locatie
auditorium A.03 Industrieel Beheer, gebouw Metallurgie, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be