Integrated Production and Condition-Based Maintenance Control

Promovendus/a
Darendeliler, Alp
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp
Curriculum
Master of Science, Middle East Technical University, Turkije, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Dieter Claeys, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp - prof. El-Houssaine Aghezzaf, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp
Examencommissie
voorzitter em. prof. Hendrik Van Landeghem (ere-onderwijsdirecteur) - prof. El-Houssaine Aghezzaf (vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Dieter Claeys (vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Koen De Turck (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Stijn De Vuyst (vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Christine Di Martinelly (IESEG School of Management, Frankrijk) - prof. Ivana Semanjski (vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Cédric Verbeeck (EDHEC Business School, Frankrijk)

Korte beschrijving

Productie- en onderhoudsplanning zijn twee hoofdfuncties die de algehele prestaties van productiesystemen aanzienlijk beïnvloeden. Hoewel onderhoudsactiviteiten tot doel hebben de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem te vergroten, leidt het buitensporig uitvoeren ervan en zonder rekening te houden met de productieplannen meestal tot productieverliezen en een onbevredigende vraag. Bovendien beïnvloeden productieplanningsbeslissingen, zoals de hoeveelheid en het type product dat wordt geproduceerd, de dynamiek van de degradatie van apparatuur. Productie en onderhoud zijn dus sterk met elkaar verbonden. Conditiegebaseerd onderhoud (CBM) is een strategie die onderhoudswerkzaamheden initieert op basis van de gezondheidstoestand van de apparatuur. Recente ontwikkelingen op het gebied van sensor- en informatietechnologieën hebben geleid tot de adoptie van CBM. CBM garandeert een hoge betrouwbaarheid zonder teveel onnodige preventieve onderhoudstaken uit te voeren. Uit onderzoek is gebleken dat het geïntegreerd nemen van productie- en onderhoudsplanning beslissingen de winstgevendheid van productiesystemen aanzienlijk verbetert. Maar er is nog zeer weinig onderzoek verricht naar die integratie in het geval van CBM. In dit proefschrift wordt het probleem van geïntegreerde productie- en CBM-besluitvorming onderzocht voor productiesystemen met verschillende kenmerken. Wiskundige modellen en oplossingstechnieken worden ontwikkeld om het optimale gezamenlijke productie- en onderhoudscontrolebeleid te verkrijgen dat de totale productie- en onderhoudskosten minimaliseert.

Praktisch

Datum
Woensdag 4 oktober 2023, 16:00
Locatie
leslokaal UGain, gebouw Laboratorium Magnel, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be