The Pentatope Model: a Systemic Approach to Water Governance

Promovendus/a
Vannevel, Rudy
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Licentiaat Wetenschappen – Biologie (1984, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Peter Goethals, BW22
Examencommissie
Prof. dr. ir. Koen Dewettinck (Voorzitter), BW23 - Prof. dr. ir Joost Dessein (Secretaris), BW27 - Prof. dr. Joris Voets, EB25 - Prof. dr. ir. Tom Buijse, Wageningen Universiteit - Dr. ir. Bruno Verbist, KU Leuven

Praktisch

Datum
Vrijdag 6 oktober 2023, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent