Reaction Pathways in Steady-State Methanol-to-Olefins Conversion: A Combined Experimental and Kinetic Modeling Assessment

Promovendus/a
Lissens, Marie-Elisabeth
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Reactiepaden in de omvorming van methanol naar alkenen: een gecombineerde experimentele en kinetische modelleringsstudie
Promotor(en)
prof. Joris Thybaut, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Maarten Sabbe, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - dr. Pedro Simao Freitas Mendes (Universidade de Lisboa, Portugal)
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Dupré (gewezen voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) - dr. Pablo Beato (Haldor Topsoe A/S, Denemarken) - dr. Pedro Simao Freitas Mendes (Universidade de Lisboa, Portugal) - prof. Vladimir Galvita (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Maarten Sabbe (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Joris Thybaut (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Veronique Van Speybroeck (vakgroep Toegepaste Fysica & vakgroep Fysica en Sterrenkunde) - prof. André van Veen (University of Warwick, Verenigd Koninkrijk)

Korte beschrijving

Met het oog op een duurzamere samenleving moeten fossiele bronnen plaatsmaken voor hernieuwbare of circulaire bronnen. De zeolietgekatalyseerde omzetting van methanol naar alkenen vormt een belangrijke stap in de duurzame omzetting van biomassa of aardgas tot hoogwaardige chemicaliën. Dit proces wordt reeds toegepast op industriële schaal, maar meer inzicht in de reacties is vereist voor verdere optimalisatie. Het hoofddoel van dit onderzoek is de beoordeling van het effect van werkingsvoorwaarden en katalytische eigenschappen op de reactieroutes en productvorming met oog op het verkrijgen van meer inzicht in de reacties. Dit doel werd bereikt door het combineren van experimentele en microkinetische modelleringstechnieken. Ten eerste werd een speciaal protocol voor de gegevensverzameling van stabiele data ontworpen. De data vergaard via dit protocol, leidde tot nieuwe inzichten in het reactienetwerk. Tot slot werd een microkinetisch model opgesteld om deze stabiele data te beschrijven zodat de katalysatorprestaties en werkingsvoorwaarden verder kunnen beoordeeld en geoptimaliseerd worden.

Praktisch

Datum
Maandag 9 oktober 2023, 16:30
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

ID: 328 414 880 51 - wachtwoord: v3uCpJ

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be