Variërende toetsingsintensiteit in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Promovendus/a
Meeusen, Benjamin
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Academische graad
Doctor in de rechten
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof., Toon Moonen, RE22
Examencommissie
Prof., Antoinette Verhage, RE23 - Prof., Sabien Lust, RE21 - Prof., Luc Lavrysen, RE22 - Prof., Jan Theunis, UHasselt - Prof., Patricia Popelier, UAntwerpen - Prof., Monica Claes, Maastricht University

Korte beschrijving

De ene toets is de andere niet. Wanneer rechtscolleges de wettigheid van overheidsbeslissingen controleren, dan doen ze dat met een wisselende striktheid. Ook het Grondwettelijk Hof volgt niet altijd het vooropgestelde stramien. Soms laat het bepaalde stappen van de klassieke proportionaliteitstoets achterwege of hecht het veel geloofwaardigheid aan het standpunt van de overheid. Dit fenomeen staat bekend onder de noemer van ‘toetsingsintensiteit’. Hoewel de variërende toetsingsintensiteit in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof bekend is, vormde dit thema nog maar sporadisch het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Dit proefschrift beoogt die kennisleemte te remediëren. Uit de resultaten van een kwalitatieve rechtspraakanalyse van 613 cases vloeit voort dat een uitgewerkte rechterlijke doctrine inzake toetsingsintensiteit ontbreekt. Daardoor staat de toetsingspraktijk van het Hof op gespannen voet met diverse rechtsstatelijke principes. Bijgevolg suggereert dit proefschrift om toe te werken naar de introductie van een precieze, voorspelbare en theoretisch onderbouwde visie op toetsingsintensiteit.

Praktisch

Datum
Dinsdag 10 oktober 2023, 17:00
Locatie
Aula, Ceremoniezaal, Voldersstraat 9, 9000 Gent
Registratie
Schrijf je in

De openbare verdediging wordt gevolgd door een receptie. Registratie is verplicht.