Towards restorative aquaculture of flat oysters (Ostrea edulis) in northern Europe - a modelling approach.

Promovendus/a
Stechele, Brecht
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (2015, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Dierwetenschappen en Aquacultuur
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Peter Bossier, BW22 - Dr. ir. Nancy Nevejan, BW22 - Dr. Steven Degraer, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Examencommissie
Prof. dr. ir. Eveline Volcke (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. ir. Veerle Fievez (Secretaris), BW22 - Prof. dr. ir. Peter Goethals, BW22 - Prof. dr. Jan Vanaverbeke, Royal Belgian Insitute of Natural Sciences - Dr. Luca van Duren, Deltares Nederland - Dr. Yoann Thomas (Institut de Recherche pour le Développement, Frankrijk

Praktisch

Datum
Dinsdag 17 oktober 2023, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent