Her body, her voice? A linguistic ethnography on language diversity and participation at an abortion clinic

Promovendus/a
van Hest, Ella
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Taalkunde
Curriculum
Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen – Nederlands, Duits, Spaans, UGent, 2017
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. July De Wilde, LW22
Examencommissie
voorzitter: Prof. dr. Stef Slembrouck, LW06

Praktisch

Datum
Donderdag 19 oktober 2023, 15:00
Locatie
Lokaal A 1.04, Campus Mercator, Abdisstraat 1, 9000 Gent

Meer info

Contact
fsa.lw@ugent.be