Uitdagingen in de veterinaire communicatie: Omgaan met complementaire en alternatieve diergeneeskunde

Promovendus/a
Keller, Pia
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
Interdisciplinair doctoraat
Pol en Soc wet
Curriculum
Pia Keller werd geboren op 7 januari 1988 in Keulen, Duitsland. Na het afronden van de middelbare school in het Suitbertus Gymnasium (Düsseldorf, Duitsland) in 2007 volgde ze een zomerschool van 3 weken om Nederlands te leren en een taalexamen af te leggen om aan de Universiteit Gent te studeren. Ze startte in 2007 aan de studie diergeneeskunde aan de Universiteit Gent, België en studeerde in 2014 af als dierenarts (optie paard). Onmiddellijk na het afstuderen startte Pia een internship paard, optie Inwendige Ziekten aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Daarna werkte ze als ambulant dierenarts voor kleine huisdieren, paarden en kleine herkauwers. In 2017 ging Pia aan de slag als Junior Regulatory Affairs en Pharmacovigilance Officer voor verschillende farmaceutische bedrijven. In september 2018 startte zij een interdisciplinair doctoraat op het gebied van communicatie in de diergeneeskunde in de vakgroep Interne geneeskunde, Reproductie en Populatiegeneeskunde, Universiteit Gent, onder supervisie van Prof. dr. Annelies Decloedt (Faculteit Diergeneeskunde) en Prof. Dr. Liselot Hudders (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). Dit doctoraatsproject werd gefinancierd door het bijzonder onderzoeksfonds (BOF) van de Universiteit Gent. Haar onderzoek richtte zich op de communicatie over complementaire en alternatieve diergeneeskunde en het gebruik ervan bij paarden en honden. Naast haar onderzoek was ze betrokken bij het begeleiden van practica klinische en communicatieve vaardigheden in het skillslab en was ze verantwoordelijk voor het begeleiden van masterproefstudenten. Ze voltooide ook het trainingsprogramma van de Doctoral School of Life Sciences and Medicine aan de Universiteit Gent
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof dr. Annelies Decloedt, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent - Prof dr. Liselot Hudders, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Universiteit Gent

Korte beschrijving

Het interesse in en het gebruik van complementaire en alternatieve diergeneeskunde (CAD) neemt wereldwijd toe. De frequentie en de indicaties voor het gebruik van CAD bij paarden en honden en de motiverende factoren voor diereigenaren zijn echter grotendeels onbekend. Als gevolg van bijwerkingen, interacties met conventionele geneesmiddelen of uitstel van de juiste diagnose en behandeling brengt het gebruik van CAD zonder betrokkenheid van de dierenarts potentiële risico's voor de gezondheid en het welzijn van het dier met zich mee. Dit benadrukt het belang van communicatie tussen dierenarts en eigenaar over CAD.

Praktisch

Datum
Dinsdag 24 oktober 2023, 15:30
Locatie
Auditorium D, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u via video-conference wenst deel te nemen, kan u dit per mail meedelen via pia.keller@ugent.be