Nieuwe inzichten in de pathogenese van digitale dermatitis en udder cleft dermatitis bij melkvee

Promovendus/a
Vermeersch, Anne-Sofie
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
Curriculum
Anne-Sofie Vermeersch werd geboren op 30 oktober 1992 te Knokke-Heist. Ze behaalde in 2011 haar diploma secundair onderwijs in de richting Latijn-Wetenschappen aan het Sint-Jozefinstituut te Knokke. Daarna vatte zij haar universitaire studies aan in Gent aan de Faculteit Diergeneeskunde waar ze finaal in 2017 het diploma dierenarts (optie: Paard) bemachtigde. Tijdens haar Bachelor-opleiding prikkelde het Honours Programme for Life Sciences haar interesse in digitale dermatitis bij melkvee. Ze vatte toen een onderzoeksproject aan onder leiding van prof. dr. Geert Opsomer.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. G. Opsomer, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. R. Ducatelle, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. P. Geldhof, Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Een gezond beenwerk en gezonde uier(huid) zijn twee belangrijke pijlers in het kader van een succesvol bedrijfsmanagement van de hedendaagse melkveehouderij. Beiden oefenen een directe invloed uit op het dierwelzijn, indirect op de melkproductie, en dus ook op het inkomen van de melkveehouder. Naast bedrijfsgebonden factoren zoals rantsoen, huisvesting en bedrijfsgrootte, spelen gastheer-gerelateerde factoren zoals het lokaal microbioom en het immuunsysteem ook een rol in het al dan niet ontwikkelen van specifieke ondervoet- en uierhuidpathologieën. Een definitieve etiologie en pathogenese kan noch bij digitale dermatitis (DD) noch bij udder cleft dermatitis (UCD) eenduidig aangetoond worden. De pathogeneses van beide aandoeningen staan boordevol wetenschappelijke vraagtekens waarvoor de literatuur verscheidene hypotheses aanbrengt. Dit heeft onoverkomelijk geleid tot het ontbreken van adequate preventieve en curatieve maatregelen en behandelingen. De algemene doelstelling van dit doctoraatsonderzoek was om onze kennis omtrent de pathogeneses van DD en UCD te verbreden. De gastheerrespons in het geval van DD (Hoofdstuk 3) en UCD (Hoofdstuk 4.1) werd onderzocht aan de hand van in vivo stalen. Vervolgens werd dieper ingegaan op het microbioom van ernstige UCD letsels (Hoofdstuk 4.2) en werden associaties gezocht met de gastheerrespons (Algemene Discussie).

Praktisch

Datum
Dinsdag 21 november 2023, 16:00
Locatie
Auditorium D, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 14 november per e-mail naar annesofie.vermeersch@ugent.be of telefonisch via het nr. 0479 02 04 89. Na de verdediging volgt een korte receptie in het Museum van Morfologie (Ingang 22).