Scaling Performance in Multi-Chip GPU Systems: Challenges and Opportunities

Promovendus/a
Zhang, Shiqing
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Engineering – Computer Science and Technology, National University of Defense Technology, China, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Prestatieschaling in multichip-GPU-systemen: uitdagingen en opportuniteiten
Promotor(en)
prof. Lieven Eeckhout, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - dr. Mahmood Naderan-Tahan, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Sabine Wittevrongel (voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) - prof. Didier Colle (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Koen De Bosschere (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Lieven Eeckhout (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Magnus Jahre (Norwegian University of Science and Technology, Noorwegen) - dr. Aamer Jaleel (Nvidia Research, VS) - prof. Stefanos Kaxiras (Uppsala University, Zweden) - dr. Mahmood Naderan-Tahan (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

De innovatie in chiptechnologie vertraagt door het nakende einde van de wet van Moore. Hierdoor is de computerindustrie genoodzaakt meerdere Graphics Processing Unit (GPU) chips in een systeem te integreren teneinde de prestatie te verbeteren. Een belangrijke uitdaging in dergelijke multi-chip GPU's bestaat erin hoe om te gaan met de onbalans tussen de intra-chip en inter-chip bandbreedte - de bandbreedte tussen chips is immers een grootteorde kleiner dan de bandbreedte binnen een chip. De algemene conclusie van de doctoraatsthesis is dat gedeelde data het schalen van multi-chip GPU's fundamenteel beperkt. Een uitgekiend begrip en analyse van de gedeelde dataset laat ons echter toe het effect ervan in kaart te brengen en te verzachten door de LLC dynamisch te herconfigureren, wat tot aanzienlijke prestatiewinsten leidt. Het opschalen van het aantal GPU chips vereist een vermogenefficiënt optisch inter-chip netwerk en laat toe de economische en ecologische kost te temperen.

Praktisch

Datum
Maandag 27 november 2023, 16:30
Locatie
auditorium A - Magnel, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be