Study of the Land-use and Land-cover change in the Aral Sea basin and its impacts on the Aral Sea shrinking

Promovendus/a
Huang, Shuangyan
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Geografie
Gezamenlijk doctoraat
Xinjiang Institute of Ecology and Geography CAS
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: geografie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Tim Van de Voorde, WE12 - em. Prof. dr. Philippe De Maeyer, WE12 - Prof. dr. Xi Chen, Xinjiang Institute of Ecology and Geography CAS
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Alain De Wulf, WE12

Korte beschrijving

De immense verdroging van het Aralmeer heeft ernstige ecologische problemen veroorzaakt in het stroomgebied van het Aralmeer (AMB). Het voortdurende krimpen moet dringend gestopt worden en het achterhalen van de oorzaken kan hoop bieden op gedeeltelijk herstel. Historisch gezien werd de uitbreiding van akkerland beschouwd als de belangrijkste oorzaak. Onze langetermijnanalyse van de bodembedekking toont echter aan dat de uitbreiding van akkerland al stopte in het jaar 2000 en dat het vlaktegebied van het AMB zelfs een aanzienlijke akkerlandvermindering onderging tussen 2001 en 2019. Daarentegen toont ons onderzoek een versterkte hydrologische dynamiek aan in het AMB, zich manifesterend in een stijging van 7,21% in jaarlijkse neerslag en een toename van 10,13% in jaarlijkse verdamping tussen 1980 en 2019. Het vlaktegebied van het AMB vertoont een toename van 34,92% in oppervlakte aan oppervlaktewater tussen 1992 en 2020, waarvan 73,3% toegeschreven wordt aan de uitbreiding van seizoensgebonden water. Dit onderzoek biedt een uitgebreide inventarisatie van watergebieden voor 1755 meren en reservoirs, waarbij volumeveranderingen worden geschat. De bevindingen onthullen een afname van 126,8 km3 in permanent water, gecompenseerd door een toename van 59,13 km3 in seizoensgebonden water. Na meer waterconservering in het vlaktegebied speelt verdamping en transpiratie een belangrijkere rol in de krimp van het Aralmeer. Toekomstige initiatieven om het Aralmeer te redden moeten prioriteit geven aan het verminderen van verdamping en transpiratie.

Praktisch

Datum
Maandag 27 november 2023, 09:00
Livestream
Volg online