Design Framework and Multi-Level Mechanical Characterization for Tiled Composites in Bridge Decks

Promovendus/a
Uyttersprot, Jordi
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Ontwerpkader en mechanische karakterisering op meerdere niveaus voor gelaagde composieten in brugdekken
Promotor(en)
prof. Wouter De Corte, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Wim Van Paepegem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Veerle Boel (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Jean-François Caron (École des Ponts ParisTech, Frankrijk) - prof. Joao Correia (Universidade de Lisboa, Portugal) - prof. Wouter De Corte (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Wim De Waele (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Wim Van Paepegem (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Het onderzoek verkent gelaagde composieten (GC), dit zijn materialen geïnspireerd door natuurlijke structuren met een schuin gelaagde opbouw. In tegenstelling tot natuurlijke analogieën, zijn door mensen gemaakte GC's samengesteld uit star met elkaar verbonden lagen. Het onderzoek heeft als hoofddoel het begrijpen van de mechanische eigenschappen en schadetolerantie op verschillende niveaus, van structuur tot laminaat. Het onderzoek heeft belangrijke implicaties voor brugconstructie, met name voor voetbruggen. Het ontwikkelt een analytische ontwerpprocedure voor GC-kern versterkte sandwichpaneel voetbruggen, gericht op efficiënt materiaalgebruik en structurele integriteit. Bovendien onderzoekt het de impact van mens-structuurinteractie op trillingen in voetbruggen, wat het comfort en de veiligheid van dit type bruggen moet verbeteren. Het onderzoek benadrukt ook de robuustheid van GC-structuren, wat de duurzaamheid verhoogt en onderhoudskosten verlaagt. Daarnaast analyseert het de mechanische eigenschappen van gelaagde laminaten, wat nuttig is voor materiaaloptimalisatie in toepassingen die stijfheid en sterkte vereisen. Het onderzoek breidt zich uit naar hybride staal-GC composieten, met doel langere en efficiëntere brugoverspanningen mogelijk te maken. Ondanks enkele beperkingen biedt dit onderzoek solide basisinzichten voor ingenieurs en ontwerpers en draagt het bij aan technische innovatie en oplossingen voor uitdagingen in de bouwkunde. Het verbetert materiaalgebruik, voetgangerscomfort, duurzaamheid en technische mogelijkheden in de praktijk.

Praktisch

Datum
Dinsdag 28 november 2023, 17:00
Locatie
auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be