Quantifying Uncertainty and Improving Reliability of Time-Series Based Deep Learning Models

Promovendus/a
Werthen-Brabants, Lorin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Computer Science Engineering, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Kwantificeren van onzekerheid en verbeteren van betrouwbaarheid van diepe neurale modellen gebaseerd op tijdreeksen
Promotor(en)
prof. Dirk Deschrijver, vakgroep Informatietechnologie - prof. Tom Dhaene, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Ivo Couckuyt (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Dirk Deschrijver (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Tom Dhaene (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Bart Dhoedt (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Eric Laermans (vakgroep Informatietechnologie) - dr. Roberto Medico (Universal Music Group) - prof. Liesbet Peeters (UHasselt)

Korte beschrijving

Het hedendaagse landschap van sensoren produceert een overvloed aan tijdreeksgegevens. Het verwerken hiervan vraagt om krachtige technieken, zoals Diepe Neurale Netwerken (DNN's) en in het bijzonder Recurrent Neural Networks met varianten zoals Long Short-Term Memory en Gated Recurrent Units. Deze worden gebruikt om de eigenschappen van tijdreeksgegevens aan te pakken. Desondanks kunnen DNN's als een "black-box" functioneren, wat vraagtekens plaatst bij hun betrouwbaarheid. Het onderzoek streeft ernaar om DNN's betrouwbaarder te maken, zonder noodzakelijk hun werking volledig transparant te maken. Drie kerngebieden worden uitgelicht: - Herkenning van patiëntenactiviteiten met radar: Gebruikmakend van een nieuwe methode Split BiRNN, richt dit deel zich op het detecteren van patiëntenbewegingen, zoals vallen, via radar. Dit benadrukt de voordelen van radar boven andere technologieën in ziekenhuisomgevingen vanwege, onder andere, privacy. - Schatting van de Apneu-Hypopneu Index: Dit onderdeel introduceert een nieuwe methode, RSN-Count, voor het schatten van slaapapneu met gangbare sensoren. Het biedt een alternatief voor de traditionele polysomnografie, welke duur en minder comfortabel voor patiënten is. - Herkenning van apparaten voor niet-invasief opmeten van stroomverbruik (NILM): Het onderzoek presenteert methoden zoals Stochastic Gradient Hamiltonian Monte Carlo en Conformal Prediction voor het herkennen en meten van het energieverbruik van huishoudelijke apparaten waar onzekerheid van Diepe Neurale Netwerken wordt uitgelicht.

Praktisch

Datum
Woensdag 29 november 2023, 17:30
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be