Exploring plant growth promoting rhizobacteria to alleviate salt stress in Arabidopsis and tomato (Solanum lycopersicum L.).

Promovendus/a
Tuong, Ho Manh
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: biochemie en biotechnologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Sofie Goormachtig, WE09 - Dr. Michiel Vandecasteele, WE09
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Moritz Nowack, WE09

Korte beschrijving

Bodemverzilting is een van de grootste problemen veroorzaakt door klimaatverandering en treft meer dan 20% van de totale gecultiveerde en ongeveer 33% van de geïrrigeerde bodems. Bovendien vermindert verzilting van de bodem de plantengroei, ontwikkeling en opbrengst in variabele mate, afhankelijk van de zoutconcentratie die in de bodem wordt gedetecteerd. Planten hebben echter verschillende mechanismen ontwikkeld om zoutstress te vermijden, zich eraan aan te passen of deze te tolereren. Eén zo'n mechanisme is het aantrekken van bacteriën die bekend staan als plantengroeibevorderende rhizobacteriën (PGPR). Hier werden PGPR geïsoleerd uit twee door zout aangetaste bodems en getest op hun vermogen om de groei van Arabidopsis thaliana (Arabidopsis) en tomaat te bevorderen onder zowel zoute als niet-zoute omstandigheden. De meeste isolaten konden de groei van Arabidopsis bevorderen, terwijl slechts acht isolaten de groei van tomaat in vitro bevorderden. Bovendien toonde sequencing van het hele genoom aan dat het genoom van de stam geïsoleerd uit zoute oorsprong (Stenotrofomonas) genen bevatte die verband hielden met zoutstress en osmoregulatie. Ten slotte werden bacteriële en plantenroutes die betrokken zijn bij zouttolerantie geïnduceerd door onze stammen onderzocht door middel van mutantanalyses, qRT-PCR en Prom::GUS-analyses. De resultaten toonden aan dat de biosynthese en signalering van ABA bijdroegen aan de geïnduceerde zoutstresstolerantie in planten. Concluderend heeft ons onderzoek verschillende nieuwe PGPR geïdentificeerd en nieuwe moleculaire inzichten opgeleverd die kunnen worden gebruikt voor het verminderen van plantenzoutstress in de landbouw.

Praktisch

Datum
Woensdag 29 november 2023, 15:00
Livestream
Volg online