The role of waste biorefineries towards nutrient recovery : Insights from a life cycle perspective.

Promovendus/a
Ravi, Rahul
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Gezamenlijk doctoraat
University of Copenhagen
Curriculum
Master of science in Water Resources and Environmental Management (2016, Leibniz Universität Hannover, Germany)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieuwetenschappen en technologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Erik Meers, BW24 - Prof. dr. Sander Bruun, University of Copenhagen
Examencommissie
Prof. dr. ir. Stefaan De Neve (Voorzitter), BW20 - Prof. dr. ir. Steven De Meester (Secretaris), BW24 - Prof. dr. Lars Stoumann Jensen, University of Copenhagen - ing. Ludwig Hermann, Proman Consulting, Oostenrijk

Praktisch

Datum
Dinsdag 5 december 2023, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent