Language gone mad: A lacanian study of mania

Promovendus/a
Rabaey, Bart
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Academische graad
Doctor in de psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Stijn Vanheule, vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (PP08)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Stijn Vandevelde, vakgroep Orthopedagogiek (PP10)

Praktisch

Datum
Dinsdag 5 december 2023, 16:00
Locatie
Auditorium 5, Henri Dunantlaan 1, 9000 Gent