Macht, ruimte en economie in een middeleeuwse grootstad. Enkele gevalstudies uit Brugge, ca. 1100-1600.

Promovendus/a
Speecke, Mathijs
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Geschiedenis
Curriculum
Master of Arts in de geschiedenis, UGent, 2016
Academische graad
Doctor in de geschiedenis
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
prof. dr. Jan Dumolyn, LW03
Examencommissie
Prof. dr. René Vermeir, LW03

Praktisch

Datum
Donderdag 7 december 2023, 16:00
Locatie
De Abt, Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent

Meer info

Contact
fsa.lw@ugent.be