Plasma-Catalytic DRM: Study of LDH Derived Catalyst for DRM in a GAP Plasma System

Promovendus/a
Xu, Wencong
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Curriculum
Master of Engineering - Chemical Engineering and Technology, Dalian University of Technology, China, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Plasmakatalytische DRM: studie van LDH-afgeleide katalysator voor DRM in een GAP-plasmasysteem
Promotor(en)
prof. Vladimir Galvita, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Vera Meynen (Universiteit Antwerpen) - prof. Annemie Bogaerts (Universiteit Antwerpen)
Examencommissie
voorzitter prof. Erik Neyts (Universiteit Antwerpen) - prof. Annemie Bogaerts (Universiteit Antwerpen) - dr. ir. Lukas Buelens (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Pegie Cool (Universiteit Antwerpen) - prof. Vladimir Galvita (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Vera Meynen (Universiteit Antwerpen) - dr. Paul Roßner (Universität Stuttgart, Duitsland) - prof. An Verberckmoes (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Praktisch

Datum
Maandag 11 december 2023, 10:00
Locatie
lokaal S.001, Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, gebouw S, verdieping 0, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be