Exploiting Data Compositionality using Tensor products and Hyperdimensional Computing.

Promovendus/a
Dewulf, Pieter
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering
Curriculum
Master of Science in de fysica en de sterrenkunde (2019, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Wiskundige Modellering
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Bernard De Baets, BW26 - Prof. dr. ir. Michiel Stock, BW26
Examencommissie
Prof. dr. ir. Frank Devlieghere (Voorzitter), BW23 - Prof. dr. ir. Willem Waegeman (Secretaris), BW26 - Prof. dr. Tijl De Bie, EA06 - Prof. dr. ir. Gert De Cooman, EA06 -Dr. Denis Kleyko, RISE Research Institutes of Sweden

Praktisch

Datum
Woensdag 13 december 2023, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent