Digital Microfluidic Platform for the in Vitro Culture of Mammalian Embryos

Promovendus/a
Karcz, Adriana
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in Engineering, Gdańsk University of Technology, Polen, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Jan Vanfleteren, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Katrien Smits, vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde - dr. ir. Rik Verplancke, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Bart Leemans (Universiteit Utrecht, Nederland) - prof. Patrick Segers (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen ) - prof. Katrien Smits (vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde) - prof. Ioulia Tzouvadaki (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Etienne Van den Abbeel (vakgroep Structuur en Herstel van de Mens) - prof. Ann Van Soom (vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde) - prof. Jan Vanfleteren (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. ir. Rik Verplancke (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Assisterende voortplantingstechnologieën (AVT) vormen een groep methoden die zijn ontwikkeld voor het manipuleren van gameten en embryo's met voortplanting als uitgangspunt. Ondersteunde voortplanting is niet alleen belangrijk om de effecten van verminderde vruchtbaarheid bij mensen tegen te gaan, maar ook voor het behoud van bedreigde diersoorten en de selectie van exemplaren met superieure genetica in de veeteelt. Hoewel AVT de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gevorderd, zijn de omstandigheden van in vitro embryo-kweek (IVK) sterk verschillend van de in vivo micro-omgeving van een pre-implantatie embryo. Microfluïdica is de studie van het gedrag en de nauwkeurige manipulatie van vloeistoffen op microschaal met behulp van vervaardigde microapparaten. De groeiende interesse in de toepassing van microfluïdica bij cel cultuur heeft het belang van fysieke en mechanische stimuli voor cellulaire processen benadrukt. Elektrowetting op dielectrica (EWOD) is een technologie op het elektrowetting fenomeen. In EWOD wordt de waterige druppel verplaatst over een reeks elektroden en kunnen operaties zoals beweging, doseren, splitsen en samenvoegen van druppels worden uitgevoerd op de chip op een volledig programmeerbare manier, wat de deur opent naar de automatisering van laboratoriumprocessen. Deze thesis beschrijft het proces van de ontwikkeling van een digitale microfluïdische chip voor de manipulatie van runderembryo's tijdens IVK.

Praktisch

Datum
Woensdag 13 december 2023, 17:00
Locatie
auditorium A - Magnel, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be