Hydroformylation of Ethylene Originating from Oxidative Methane Conversion: Microkinetic Investigation of the Impact of Rh-Based Catalyst Heterogenization on the Reaction Mechanism

Promovendus/a
Siradze, Sébastien
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master in Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2019
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Hydroformylering van ethyleen afkomstig uit oxidatieve methaanconversie: microkinetisch onderzoek naar de impact van de heterogenisering van Rh-houdende katalysatoren op het reactiemechanisme
Promotor(en)
prof. Joris Thybaut, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - dr. ir. Jeroen Poissonnier, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - dr. Richard Heyn (SINTEF Industry, Noorwegen) - prof. Steven Nolan (vakgroep Chemie) - dr. ir. Jeroen Poissonnier (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Tapio Salmi (Åbo Akademi University, Finland) - prof. Joris Thybaut (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Kevin Van Geem (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Wegens de huidige klimaatcrisis wordt er steeds meer gezocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het gebruik van methaan uit biogas of aardgas is een veelbelovende optie voor de productie van chemicaliën aangezien methaan momenteel voornamelijk verbrand wordt als brandstof, met een grote CO2-uitstoot tot gevolg. Het C123-proces combineert oxidatieve conversie van methaan (OCoM) naar ethyleen met hydroformylering van ethyleen naar propanal. Industrieel wordt hydroformylering vooral uitgevoerd met homogene katalysatoren, waarbij de scheiding en de recyclage van de katalysator moeilijk is. Er wordt momenteel veel onderzoek verricht naar de immobilisatie van de homogene katalysator op een vast materiaal om de performantie van de homogene katalysator te behouden. In deze thesis worden de reactiemechanismes van de hydroformylering op homogene en heterogene katalysatoren onderzocht via kinetische modellering om na te gaan of dit mogelijk is. Via deze modellen werd vastgesteld dat in beide gevallen hetzelfde reactiemechanisme de experimentele observaties kan reproduceren en dat dezelfde elementaire stappen een significante invloed hebben op de reactiesnelheid. Deze vaststellingen steunen de hypothese dat beide katalysatoren tot hetzelfde reactiemechanisme leiden en geven aan dat het mogelijk is om heterogene katalysatoren te ontwikkelen met een gelijkaardige performantie als de homogene katalysatoren.

Praktisch

Datum
Donderdag 14 december 2023, 17:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be