Risk-Based Optimization of Design: The Case of Structural Fire Design

Promovendus/a
Chaudhary, Ranjit Kumar
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Technology in Structural Engineering, Indian Institute of Technology Delhi, India, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Ruben Van Coile, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Thomas Gernay (John Hopkins University, VS)
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Giuseppe Abbiati (Aarhus University, Denemarken) - prof. Jan Belis (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Thomas Gernay (John Hopkins University, VS) - prof. Martina Manes (University of Liverpool, Verenigd Koninkrijk) - prof. Stijn Matthys (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Ruben Van Coile (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)

Korte beschrijving

Zoals blijkt uit historische brandincidenten, is brand een van de belangrijke gevaren waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van constructies. Bij het gebruiken van ontwerpnormen (zoals Eurocodes) wordt aangenomen dat het ontwerp adequaat is, vertrouwend op lessen uit het verleden. Met toenemende innovaties is het bijwerken van ontwerprichtlijnen problematisch en zou het veel tijd en middelen kosten. In deze speciale situaties moet adequaatheid van het ontwerp expliciet worden aangetoond. In dit proefschrift wordt een risicogebaseerd ontwerpoptimalisatieraamwerk voorgesteld, dat expliciet de geschiktheid van het ontwerp aantoont en tegelijkertijd het bijwerken van ontwerprichtlijnen faciliteert. Het raamwerk is gebaseerd op het economische optimalisatieprincipe en gebruikt beschikbare kennis van structurele prestaties voor brandgebeurtenissen. Geavanceerde benaderingen bieden slechts een eendimensionaal perspectief bij het beoordelen van de risico's van brandgebeurtenissen. Dit proefschrift introduceert het concept van het opnemen van een multidimensionaal aspect om de geschiktheid van een brandveilig ontwerp volledig te demonstreren. Deze ontwerpbenaderingen vergen echter aanzienlijke rekenkracht. Daarom wordt een probabilistische methodologie, gebaseerd op surrogaatmodellering, voorgesteld voor het ontwerp van aan brand blootgestelde constructies, die beperkte rekenkracht vergt en een beperkt verlies aan nauwkeurigheid inhoudt. Verder geeft dit proefschrift inzicht in de integratie van de effecten op systeemniveau binnen het risicogebaseerde raamwerk.

Praktisch

Datum
Donderdag 14 december 2023, 16:00
Locatie
auditorium Magnel, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be