Epidemiologie van infectieuze abortus en perinatale sterfte bij het rund in Vlaanderen Bijdrage van Anaplasma phagocytophilum en Chlamydiae

Promovendus/a
Van Loo, Hans
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
Curriculum
Hans Van Loo werd geboren op 22 juni 1981 in Jette. In 2005 behaalde hij het diploma Dierenarts (Optie Herkauwers) aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Nadat hij eerst als intern (2005-2006) en daarna een jaar als assistent werkzaam was binnen de Buitenpraktijk van de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van diezelfde faculteit, werkte hij tussen 2007 en 2011 in 2 privépraktijken grote huisdieren. Tussen 2011 en 2016 was Hans projectdierenarts bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen, eerst binnen het Abortusprotocol, en vervolgens binnen Veepeiler Rund. Sinds januari 2016 is hij werkzaam als onderwijsbegeleider op de Buitenpraktijk/Bedrijfsbegeleiding van de Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde, waar hij samen met een team van collega-dierenartsen dag-, avond- en weekenddiensten voorziet als onderdeel van het klinisch onderwijs. In 2019 voltooide hij met succes de opleiding Vakdierenarts Rund aan de UGent, en in 2021 werd hij door het European Board of Veterinary Specialisation gecertifieerd specialist in bovine health management (Diplomate binnen het European College of Bovine Health Management). Naast zijn klinische en onderwijs activiteiten werkte hij aan zijn doctoraatsonderzoek omtrent de epidemiologie van abortus en perinatale sterfte bij het rund in Vlaanderen, en bij uitbreiding naar de mogelijke bijdrage van 2 zoönotische pathogenen Anaplasma phagocytophilum en Chlamydiae. Dit onderzoek werd begeleid door Prof. dr. Bart Pardon, Prof. dr. Geert Opsomer en Dr. Osvaldo Bogado Pascottini (DI08 – UGent), en werd mogelijk gemaakt dankzij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Bart Pardon, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Geert Opsomer, Faculteit Diergeneeskunde , UGent - Dr. Osvaldo Bogado Pascottini, Faculteit Diergeneeskunde , UGent

Korte beschrijving

Om de economische duurzaamheid van de rundveeteelt te waarborgen, blijft een efficiënte reproductie een erg belangrijke factor. Zo is de geboorte van een kalf op een melkveebedrijf essentieel om de volgende generatie vrouwelijke dieren te garanderen en de melkproductie na de kalving op gang te brengen, terwijl op vleesveebedrijven de rendabiliteit kan geoptimaliseerd worden door er voor te zorgen dat zoveel mogelijk koeien jaarlijks een gezond kalf voortbrengen. Gebeurtenissen zoals abortus en perinatale sterfte (APM) die de dracht onderbreken of leiden tot doodgeboren kalveren, hebben dan ook een aanzienlijke economische impact op zowel de melk- als vleesvee-industrie. Verschillende infectieuze en niet-infectieuze factoren zijn geassocieerd met APM bij het rund, maar de prevalentie ervan kan variëren afhankelijk van de regio. Sommige van deze infectieuze oorzaken hebben bovendien een zoönotisch karakter, wat het belang benadrukt van regionale monitoring van infectieuze oorzaken van APM, en dit voor de gezondheid van zowel mens als dier, alsook voor het behoud van de internationale handel. De algemene doelstelling van dit proefschrift was om een beter inzicht in de epidemiologie van APM bij het rund in Vlaanderen te krijgen. Ons onderzoek had 3 objectieven: we evalueerden welke factoren een invloed hadden op het al dan niet inzenden van APM gevallen binnen het verplichte nationale abortusmonitoringsprogramma, vervolgens werd de prevalentie van de belangrijkste infectieuze oorzaken van APM en gerelateerde risicofactoren bestudeerd en finaal onderzochten we het belang van zoönotische pathogenen zoals A. phagocytophilum en Chlamydiae in relatie tot boviene APM in Vlaanderen.

Praktisch

Datum
Donderdag 21 december 2023, 17:00
Locatie
kliniekauditorium A, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Registratie is niet nodig. Indien u de receptie/walking dinner wenst bij te wonen, gelieve dan in te schrijven via e-mail op hans.vanloo@ugent.be of telefonisch via 0477 365 314 vóór 10 december 2023.