Optimising DNA metabarcoding and machine learning for advanced impact assessments in the North Sea: A case study on sand extraction

Promovendus/a
Van den Bulcke, Laure
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering
Curriculum
Master of Science in Biology (2018, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Willem Waegeman, BW26 - Prof. dr. Sofie Derycke, WE11, ILVO - Dr. Annelies De Backer, ILVO
Examencommissie
Prof. dr. Danny Geelen (Voorzitter), BW21 - Prof. dr. ir. Peter Goethals (Secretaris), BW22 - Prof. dr. Ulrike Braeckman, WE11 - Prof. dr. Peter Stæhr, Aarhus University, Denemarken - Dr. Tristan Cordier, NORCE Norwegian Research Centre

Praktisch

Datum
Vrijdag 19 januari 2024, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent